Vítejte na stránkách SDH Neštěmice

SDH Neštěmice roku 1947
Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice byl založen již v roce 1889 a jeho členové byli jak čeští, tak i němečtí obyvatelé obce.

Po druhé světové válce bylo nadále tradicí, že v každé obci naší republiky byli dobrovolní hasiči aktéry nejenom kulturního dění v obci. Naši členové se věnovali výcviku, hasičským soutěžím, námětovým cvičením a prevenci v obci.

Členové sboru nadále pracovali pro hasičské hnutí a pro obec, ale také se věnovali hasičské mládeži a jejímu výcviku. Z řad našich dorostenců se stali členové sboru a v současné době 5 z nich (Bečka Jaroslav, Jirkovský Adam, Lehečka Josef a Opálecký Jaroslav ml.) pracují jako profesoinální hasiči v HZS.

Naši činnost narušilo v roce 2000 rozhodnutí ÚMO o zrušení naší JPO i práva využívat hasičskou zbrojnici. Někteří členové opustili naše řady, ale většina členů zůstala a sbor zachovala. Pokračovali jsme v činnosti hasičských tradic i bez hasičské techniky a zázemí. S vypůjčenou technikou ze SDH Ryjice, SDH Střekov a SDH Povrly se náš sbor zůčastňuje hasičských soutěží i nadále a pět členů pracuje jako rozhodčí na hasičských akcích. Pořádáme v obci hasičské zábavy, mikulášské besídky pro děti z MŠ dopoledne a pro děti z obce odpoledne. A také Kuličkyádu.

Členové sboru si průběžně zdokonalují své znalosti a odbornost HASIČ III. získalo 9 mužů a 1 žena a odbornost HASIČ II. získalo 5 mužů a 1 žena. K dnešnímu dni má naše základna 26 mužů, 9 žen a 17 mladých hasičů.

Při povodních v roce 2002 naši členové sboru pomáhali v naší obci s pytlováním písku, čerpáním vody ze sklepů rodinných domů a následně s čištěním místní komunikace.

Slavnostním okamžikem byl pro náš sbor v roce 2008 křest vozidla VW Transpoter, který jsme získali převodem od Policie ČR. Vozidlo bylo předáno starostkou ÚMO Neštěmice paní Wagnerovou za přítomnosti zastupitelů ÚMO Neštěmice do užívání našemu sboru.

V roce 2009 náš sbor uzavřel smlouvu se zástupci ZŠ Neštěmice o pronájmu pozemku pro činnost a zázemí našeho sboru. Následně v roce 2010 byly na pozemku usazeny 2 buňky, které jsme uhradili ze svých prostředků získaných za provedené akce Pálení čarodějnic a Trempská porta v letním kině Ústí nad Labem a ze sponzorských darů. Po opravě a vybavení buněk k obývání jsme zajistili zázemí i pro nábor dětí z místní ZŠ a získali 17 dětí - mladých hasičů, kterým se věnují 4 vedoucí. Připravují děti na soutěže, učí je základním hasičským znalostem a letos už sklízejí své první úspěchy v soutěžích mladých hasičů.

Máme také patronát nad MŠ Motýlek z Krásného Března, kde starosta SDH Neštěmice Jaroslav Opálecký st. připravil na soutěž pro MŠ Plamínek, která se konala na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Učitelky i děti měli radost nejen z vybojovaného 2. místa, ale také, že se na soutěž vezli hasičským autem, což pro ně byl zážitek.

Tato naše činnost by však nemohla fungovat bez podpory ÚMO Neštěmice, Magistrátu města Ústí nad Labem a i sponzorů našeho sboru.

Copyright © 2014 - 2024 SDH Neštěmice | Designed by SDH Neštěmice