Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2014

Zasedalo se: 17.1.2015

Účast:
Císař Václav, Císařová Květoslava, Čáslavka Petr, Farský Jaroslav, Fiedler Lukáš, Hanzl Martin, Hanzlová Lenka, Jakubinská Kateřina, Jelačič Zdeněk, Jirkovský Adam, Kohout Martin, Kováč Tomáš, Kytka Tomáš, Los Jan, Macík Zdeněk, Mráčková Iva, Opálecký Jaroslav, Plašilová Marie, Pšenička Petr, Svárovská Isabela, Votava Josef, Votavová Hanka, Čáslavková Monika

Hosté:
zástupce UMO Neštěmice, zástupce OSH Ústí nad Labem, Wágnerová Liana, Doubrava Jaroslav

Program:
Shrnutí akcí, které jsme pořádali:

 • Hasičská zábava v restauraci Kino byla veřejností hodnocena velmi kladně
 • Kuličkiády pro MŠ o putovní pohár Hejtmana Ústeckého kraje p. Bubeníčka se účastilo sedm MŠ o celkovém počtu 70 soutěžících
 • Tradiční turnaj v Kuličkiádě se uskutečnil na konci měsíce Června s účastí cca 100 soutěžících
 • Mikulášské nadílky pro MŠ i naší veřejnost se dopoledne účasnilo cca 90 dětí z MŠ Skalka, MŠ Vojanova a MŠ Studenská. Dopoledne se pak sešlo cca 100 dětí s rodiči. Večer nám pak zahrála kapela Radegast
Dotace za povodně:
 • nákup kalového čerpadla HERON
 • oprava střechy zbrojnice
Poděkování:
 • Mag. Ústeckého kraje za dary pro děti do turnaje Kuličkiády
 • Městskému úřadu Neštěmice za dary pro děti do turnaje Kuličkiády
 • J. Opaleckýmu, A Jirkovskýmu, T. Kováčovi za pomoc při přípravě akce Plamínek 2014
 • OSH Ústí nad Labem za pomoc při turnaji v Kuličkiádě
 • Úřadu města Neštěmice, obzvláště starostce paní Tomkové za dotaci na pořádání Mikulášské nadílky
 • místostarosce městského úřadu paní Fišerové za účast na Mikulášské nadílce
 • Karolíně Hanzlové a Míše Dobruské za pomoc při pořádání Mikulášské nadílky
 • VŠEM členům SDH Neštěmice včetně VV, vedoucí mládeže a instruktorů za skvěle odvedenou práci v roce 2014
Copyright © 2014 - 2024 SDH Neštěmice | Designed by SDH Neštěmice